Algemene Voorwaarden

Gebruiksvoorwaarden
 
I. DOEL VAN DE SITE
De portaalsite is een wegwijzer bij het zoeken naar informatie over de dienstverlening en het beleid van Bv Horeca Oostkust in België. 
Met de portaalsite wil Bv Horeca Oostkust  u een eenvoudige, snelle en verbeterde toegang bieden tot deze informatie van horeca die op het internet beschikbaar is. 
De informatie op de portaalsite of op de websites van Bv Horeca Oostkust  waarnaar de portaalsite u verwijst, is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd. 
Indien u specifiek of persoonlijk advies nodig heeft, dient u hiertoe steeds de bevoegde diensten te raadplegen. Onze coördinatoren  kunnen u wellicht helpen bij het vinden van de bevoegde dienst of persoon binnen Horeca Vlaanderen. 
Er moet worden benadrukt dat de op of via de portaalsite ter beschikking gestelde informatie en documenten niet als authentieke overname van de officieel aangenomen teksten kunnen worden beschouwd. 
 
II. INHOUD EN BESCHIKBAARHEID VAN DE PORTAALSITE
Bv Horeca Oostkust  levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de op of via de portaalsite verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de portaalsite onbeschikbaar zou zijn, zal Bv Horeca Oostkust  de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten. 
Bv Horeca Oostkust  levert ook grote inspanningen om onderbrekingen door technische fouten zoveel mogelijk te voorkomen. Nochtans kan Bv Horeca Oostkust  niet garanderen dat de portaalsite volledig vrij van onderbreking zou zijn of niet door andere technische problemen kan worden getroffen. 
Het is Bv Horeca Oostkust  die u de informatie aanbieden via de portaalsite. Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die op of via de portaalsite ter beschikking wordt gesteld of er vragen over hebt, kan u Bv Horeca Oostkust  contacteren. Indien deze u niet bekend is kan u zich wenden tot de beheerder van de portaalsite. In dat laatste geval zal de beheerder u naar de juiste dienst verwijzen. 
De portaalsite en de websites van Bv Horeca Oostkust  waarnaar de portaalsite verwijst, kunnen links naar andere websites van overheden, instanties en organisaties bevatten waarover Bv Horeca Oostkust  geen enkele technische of inhoudelijke controle uitoefent. Bv Horeca Oostkust  kan daarom geen enkele garantie bieden over de volledigheid of de juistheid van de inhoud noch over de beschikbaarheid van deze websites. 
Bv Horeca Oostkust  aanvaardt geen aansprakelijk voor enige rechtstreekse of onrechtstreekse schade die voortvloeit uit het raadplegen of het gebruik van de websites of van de ter beschikking gestelde info op de websites waarnaar u op of via de portaalsite wordt verwezen.
 
III. COPYRIGHTS
Tenzij anders wordt aangegeven is de informatie die u op of via de portaalsite [www.horeca-oostkust.be] vindt, vrij van rechten. De informatie mag kosteloos maar mits bronvermelding en enkel voor persoonlijk gebruik worden aangewend. Wanneer voor het gebruik of voor de reproductie van bepaalde informatie voorafgaande toestemming is vereist, worden de beperkingen van het gebruik uitdrukkelijk vermeld. Het gebruik en de reproductie van multimedia informatie (waaronder zonder daartoe beperkt te zijn : beelden, geluid en software toepassingen) is steeds aan een voorafgaandelijke goedkeuring onderworpen. 
Bv Horeca Oostkust  en/of anderen behoudt alle intellectuele eigendomsrechten op de portaalsite [www.horeca-oostkust.be]. Bepaalde software toepassingen en grafische elementen die op of via de portaalsite kunnen worden geraadpleegd worden door derden aangeleverd en kunnen door het auteursrecht worden beschermd waardoor de mogelijkheid tot gebruik en reproductie wordt beperkt en aan de voorafgaande toestemming van de auteur wordt onderworpen 
 
Aan het gebruik van de portaalsite zijn bepaalde algemene voorwaarden, die hieronder worden beschreven, verbonden. Door het louter gebruik maken van de portaalsite wordt u geacht deze algemene gebruiksvoorwaarden te aanvaarden.