Horeca Blackbox

 

Bij deze alvast een paar vragen en antwoorden over de GKS :

 
1 )
Ik registreer mij nu, krijg datum 30 Juni. 2015
Krijg controle op 15 juli maar heb nog géén GKS !!
Krijg ik dan een boete ? 
Op 1 jan 2016 werk ik met de GKS, ( na het verkrijgen van de officiele datum 30 juni 2015)
krijg controle in februari 2016 kunnen ze dan nog een boete geven voor het niet gebruik tussen 30 juni 2014 en 1 jan 2016 ? 
 
Sancties gebeuren pas in 2016 en enkel voor zaken die vanaf 1 januari 2016 niet in orde zijn. In feite zal in 2015 dus niet opgetreden worden tegen zaken die in de loop van 2015 niet tijdig hun kassa hebben geïnstalleerd. Wel zal opgetreden worden tegen zaken die op 1 januari 2016 niet in orde zijn.
 
2 )
Ik registreer mij nu, krijg datum 30 Juni. 2015
Ik start er mee op 1 juli 2015.
Mijn collega naast mij, heeft zich geregistreerd voor 31 dec 2014 en start maar in december 2015.
Kan deze oneerlijke concurrentie aangevochten worden ?
 
Er is geen verschil tussen vrijwillig registreren vóór 31 december 2014 en officieel registreren in januari/februari 2015. Ook als men in 2014 geregistreerd heeft, ontvangt men in maart of april 2015 van de FOD Financiën via brief de datum waarop men geacht wordt (in 2015) over een actief geregistreerd kassasysteem (GKS) te beschikken.
 
3)
Ben ik verplicht mij te houden aan de verkregen datum om te starten met de GKS ?
 
Wanneer u in 2015 de datum krijgt waarvoor u de kassa moet activeren (30 juni, 30 september, 31 december) dan zal u er  niet onmiddellijk op aangepakt worden, indien u dit niet tijdig in orde brengt.  Pas vanaf 1 januari 2016 kunnen echte sancties volgen. Horeca Vlaanderen raadt u wel aan om zeer voorzichtig te zijn. We verwachten een enorme toeloop bij de kassaleveranciers. Als u wil vermijden op 1 januari 2016 geen actieve kassa te hebben, dan houdt u zich best aan de door de overheid gesuggereerde timing. Als de kassaleveranciers niet tijdig kunnen leveren, kan u dan in 2016 inroepen dat u als een goed huisvader heeft gehandeld. Indien u wacht tot het laatste ogenblik om te bestellen, zal u bij een eventuele controle geen verhaal hebben.
 
4)
Is de korting op 5 personeelsleden ook dit jaar nog van kracht bij registratie?
 
Ja. De korting kan men wel pas genieten wanneer men het ganse kwartaal gebruik heeft gemaakt van het GKS.
 
5)
Is het waar dat de GKS in werking zal treden op de zelfde datum voor de ganse gemeente ?
( denk dat de vraag hier is dat iedere gemeente een verschillende datum zal krijgen, 
maar dat de volledig horeca in die gemeente op de zelfde datum zal moeten beginnen )
 
De implementatiedata worden niet vastgelegd op basis van gemeentegrenzen, maar op basis van 3 criteria: regio, omzet en type horecazaak.
 
Ook op onze website vind je heel veel vragen en antwoorden bij de FAQ’s
 

Belgisch Staatsblad geregistreerde kassa

Op onderstaande link kan u alles terugvinden over de publicatie van de Blackbox.

Belgisch Staatsblad Blackbox

Brochure geregistreerde kassa

Op onderstaande link kan u alle huidige wetgeving betreffende de geregistreerde kassa en blackbox terugvinden.

Document

Klik op de link om rechtstreeks naar de website van Horeca Vlaanderen horecablackbox.be te gaan.

horecablackbox.be

Klik op de link om rechtstreeks naar de website

van Min.Fin. te gaan.

Uw rol in de toepassing van de GKS-regelgeving

Welkom kassaproducent en -verdeler

Welkom horeca ondernemers

Welkom horecabezoeker