STATUTAIRE ALGEMENE LEDENVERGADERING 2017 VAN DE VZW HORECA DE HAAN-WENDUINE.

Aan alle Leden van de Vzw Horeca  De Haan - Wenduine

Graag nodigen wij U uit op de  wettelijk voorgeschreven Statutaire Algemene Ledenvergadering 2017 van de vzw Fed. HoReCa. De Haan-Wenduine.

Op  Woensdag 8 februari 2017
Hotel Les Mouettes
Zeedijk Wenduine   7
8420  DE HAAN-WENDUINE
Om 8.00 uur stipt.
Agenda: algemene statutaire ledenvergadering

-    Verwelkoming van de aanwezige leden 
-    Goedkeuring verslag Algemene vergadering 2016
-    Kasverslag door de penningmeester en budget.
-    Nazicht neergelegde statuten
-    Bespreking Jaarprogramma 2017 
-    Vraagstelling en/of problematiek.(ledenwerving, witte kassa,opleidingen, flexi-jobs….)
-    Afsluiten van de vergadering en aansluiten bij ontbijtbuffet met bubbels.

In afwachting U talrijk op deze Algemene Leden Vergadering te mogen verwelkomen,
tekenen wij met collegiale groeten,

Gelieve om organisatorische redenen  graag Uw aanwezigheid te bevestigen via  0478 35 25 14 of philip.wijnant@telenet.be  en dit vóór zaterdag 30 januari 2017.               
                            i.o.v.  bestuur    
Philip Wijnant      secretaris
                             
Ps :  Verslagen en overzichten kunnen (na afspraak) vooraf geraadpleegd worden bij de secretaris.

Afdeling: 

  • De Haan - Wenduine