Vlaams Parlement

Bezoek aan het Vlaams Parlement Bv Horeca Blankenberge

Donderdag 6 Februari 2013

Afgevaardigde bestuursleden

van Bv Horeca Blankenberge

bezoeken het Vlaams Parlement.

Met dank aan Mevr Daphné Dumery voor de ontvangst en de boeiende vergadering.