Allergenen

Allergenen

Op deze pagina vind je tips en links.

Volg alvast deze pagina, we vernieuwen en updaten regelmatig

NIEUWE ALLERGENENWETGEVING

Nieuwe allergenenwetgeving is van kracht
“Belgische afwijking op Europese verordening komt veiligheid consument ten goede”
 
De nieuwe allergenenwet, die van december van kracht is, verplicht horecaondernemers hun gasten te informeren over allergenen die gebruikt zijn in de gerechten. 
Deze wetgeving is het rechtstreekse gevolg van een Europese verordening.
Voor de Belgische wet is gebruik gemaakt van een afwijking die bepaalt dat de informatie ook mondeling kan worden meegedeeld.
“Deze afwijking komt de veiligheid van de consument ten goede”, zegt Danny Van Assche, afgevaardigd bestuurder van Horeca Vlaanderen.
 
Vanaf 13 december 2014 is de nieuwe Europese allergenenwetgeving van kracht. 
Europa legt aan alle sectoren op dat de allergeneninformatie vanaf dan ook voor onverpakte levensmiddelen aan de consument moet worden meegedeeld.
Op vraag van Horeca Vlaanderen, UNIZO en diverse betrokken sectorverenigingen is er voor België een procedure uitgewerkt waarin deze informatie mondeling kan worden verstrekt.
Het Koninklijk Besluit dat deze uitzondering bekrachtigt, is ondertekend.
 
“Deze oplossing is de meest veilige voor de klant en de meest praktische voor de uitbater”, zegt Danny Van Assche.
“Volgens de Europese verordening moet alle allergeneninformatie schriftelijk worden vermeld.
Dat komt de veiligheid van de allergische consument in het geval van onverpakte voeding niet ten goede,
want er is geen garantie dat de kok het schriftelijke recept gevolgd heeft.
Het biedt de chef ook weinig mogelijkheid tot creativiteit en leidt tot een standaardisering van de kaart.
Het aanbieden van dag- of suggestiemenu’s wordt bijna onmogelijk.”
 
De verordening biedt de lidstaten de mogelijkheid om af te wijken.
Horeca Vlaanderen, UNIZO en de andere betrokken sectoren,
gesteund door de Hoge Raad van Zelfstandigen en KMO’s, hebben bij de bevoegde kabinetten Volksgezondheid en Middenstand een afwijking gevraagd en gekregen.
In België zal de uitbater de klant mondeling kunnen informeren.
Daarvoor wordt een interne procedure uitgewerkt die verzekert dat de allergeneninformatie op een correcte manier mondeling aan de consument meegedeeld wordt.
Horeca Vlaanderen zal deze procedures wijd binnen de sector verspreiden.
 
De uitbater is verplicht de gevolgde procedure schriftelijk ter beschikking te stellen van zijn personeel, en hen hier ook over op te leiden.
De controle op de aanwezigheid van deze procedure zal gebeuren door het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen.

http://foodbook.psinfoodservice.nl/prod

Wat zijn voedselallergenen?

 
 
 
 
 
 


Vraag ééns na bij uw verzekeringsmaatschappij
als er ook in je verzekering burgerrechtelijke aansprakelijkheid
ook "na levering bij staat. !!!"
Deze dekt de schade ontstaan door vergissingen of gebreken gepleegd
tijdens de conceptie, de fabricatie, de voorbereiding, de uitvoering, 
de conditionering en de voorstelling van producten....
of gedurende het plaatsen van installaties of na uitvoering van de werken.
( M.a.w als ze thuis komen en ziek vallen van iets in uw voeding ben je gedekt. )

 


Veel gestelde vragen

Wat is het verschil tussen koemelkallergie en lactoseintolerantie?

 

Koemelkallergie is iets anders dan lactose-intolerantie.

Het zijn twee verschillende aandoeningen, hoewel lactose (melksuiker) ook in koemelk voorkomt

en ook klachten van het maagdarmkanaal kan veroorzaken (maar geen klachten van luchtwegen of huid).

Bij koemelkallergie vindt een reactie plaats op het eiwit in de koemelk,

bij lactose-intolerantie worden deze eiwitten wel verdragen, maar is de lactose, de melksuiker,

de veroorzaker van de klachten.Lactose moet gesplitst worden door het enzym lactase,

zodat de brokstukken opgenomen kunnen worden uit de darmen in het bloed.

Bij lactose-intolerantie is er een tekort aan het enzym lactase.

Omdat de lactose onvoldoende uit de darmen kan worden opgenomen in het bloed,

ontstaat dan soms buikpijn, winderigheid of diarree na het gebruik van (veel) koemelk.

Kleine hoeveelheden melkproducten geven nooit klachten.

Lactose-intolerantie bij kinderen onder drie jaar is zeer zeldzaam,

hooguit kortdurend, bijvoorbeeld na een virusinfectie van het maagdarmkanaal.

Bij de geboorte heeft elk kind voldoende lactase (borstvoeding bevat nog meer lactose dan koemelk).

Mag ik alles eten als ik zwanger ben of borstvoeding geef?

Vooral doen.

Voor je baby hoef je het niet te laten.

Als je kind aanleg heeft voor voedselallergie,

krijgt hij of zij dat toch wel, ook als je een voedingsmiddel uit je dieet laat.

Het blijkt dat het preventief werkt door alles te eten.

Soms kun je hiermee voedselallergie voorkomen of verzachten.

Is er al een allergie aangetoond bij jouzelf of bij je baby?

Dan laat je betreffende voeding natuurlijk wel weg uit je dieet. 

Bron : http://www.voedselallergie.nl/veel-gestelde-vragen.html