HORECA TER ZAKE 2016 01

HORECA TER ZAKE  2016 01

Goed nieuws voor de horeca: veel lange week-ends in 2016
Drie dagen nemen voor tien verlengde weekends
Persinformatie van Geert Ver¬meir, ma¬na¬ger van het ju¬ri¬disch ken¬nis¬cen¬trum van SD Worx.

De wet¬te¬lij¬ke feest¬da¬gen kunnen in 2016 niet be¬ter val¬len. Wie dat wil, kan van al¬le tien de feest¬da¬gen een ver¬lengd week¬end¬je ma¬ken. Drie vakantiedagen aanspreken is voldoende.

 “Een wet¬te¬lij¬ke feest¬dag die toe¬val¬lig op een za¬ter¬dag of een zon¬dag valt geeft recht op een vrije dag achteraf”, zegt Geert Ver¬meir, ma¬na¬ger van het ju¬ri¬disch ken¬nis¬cen¬trum van SD Worx. “Over de mo¬da¬li¬tei¬ten ma¬ken werk¬ge¬vers en werk¬ne¬mers elk jaar af¬spra¬ken. Al leert de prak¬tijk dat een aan¬zien¬lijk aan¬tal men¬sen die feest¬dag krijgt of op¬neemt op de eerst¬vol¬gen¬de werk¬dag.

Het jaar 2016 be¬looft een top¬jaar te wor¬den voor veel loon¬trek¬ken¬den. Zij moeten slechts drie da¬gen va¬kan¬tie opnemen om tien ver¬leng¬de week¬ends te ver¬sie¬ren. En wie het ge¬luk heeft om ook op de Vlaam¬se feest¬dag niet te moe¬ten wer¬ken, kan er elf van ma¬ken want ook 11 juli valt dit jaar op een maan¬dag.

Goed nieuws dus voor de horeca.

Karel Hessels
voorzitter 
Horeca Brugge v.z.w.