Downloads Fed. Horeca Vlaanderen

Op deze link " PROTOCOLAKKOORD 2013-2014 PC 302Door de sociale gesprekspartners vertegenwoordigd in het Paritair Comité voor het Hotelbedrijf werd op 28 november 2013 volgend sociaal akkoord gesloten voor de periode 2013-2014, en dit binnen de grenzen van de Loonnormwet[1].

[1]Koninklijk besluit van 28 april 2013 tot uitvoering van artikel 7, § 1, van de wet van 26 juli 1996 tot bevordering van de werkgelegenheid en tot preventieve vrijwaring van het concurrentievermogen


Op onderstaande link kan u het inschrijvingsformulier terug vinden voor

de "jaarverslag van de Interne Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk".

jaarverslag van de Interne Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk


Download hier uw gids :

In deze gids vindt u de belangrijkste regels terug aangaande onderwerpen als de arbeidsovereenkomst

(proefbeding, einde van de arbeidsovereenkomst, enz.), de sociale documenten (individuele rekening, arbeidsreglement, enz.),

dimona-aangifte, de functieclassificatie, arbeidsduur, brugpensioen en overdracht van onderneming.

Sectorale Sociale Gids Horeca


Velen dromen ervan zich als zelfstandige te vestigen.
Het spreekt voor zich dat deze stap een uitermate zorgvuldige voorbereiding vereist.

Een slechte start betekent immers veel kopzorgen en verspilde energie,

die je juist in de eerste maanden nodig hebt om je zaak in goede banen te leiden.

Hoe start je een Horecazaak ?

De Startersformaliteiten

STARTERSBROCHURE

 

STARTERSBROCHURE 2012